Returer

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du som inte är transportören har tagit i besittning av de sista varorna.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (ROImedia E-Commerce BV, Heemraadssingel 267, 3023 BE Rotterdam, Nederländerna, service@indeshop.se, med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) ) av ditt beslut att återkalla detta kontrakt.

För att uppfylla avbokningsfristen räcker det för dig att skicka din anmälan om att du utnyttjar din annulleringsrätt innan avbokningsperioden har löpt ut.

Konsekvenser av tillbakadragande

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du säger upp detta avtal.

För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har bevisat att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut.

Du måste bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna själv. Vi skickar instruktioner för returfrakt när du har sagt att du vill returnera varan.

Du måste bara betala för värdeförlust på varorna om denna värdeförlust beror på att du hanterar dig som inte är nödvändigt för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktionalitet.

Ångerrätten gäller inte avtal för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vilka tillverkning ett individuellt urval eller bestämning av konsumenten är avgörande eller som är tydligt skräddarsydda för konsumentens personliga behov.