Returer

Du har rätt att avbryta detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag som du förvärvar eller en tredje part, dock ej transportföretaget som du förvärvar, tar varan i fysisk besittning.

För att utöva rätten att annullera, måste du informera oss (ROImedia E-COmmerce BV, Roermondseweg 28, 6081 NV Haelen, Nederländerna, service@indeshop.se, om ditt beslut att avbryta detta avtal genom ett klart uttalande (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda formuläret annullering, men det är inte obligatoriskt. För att möta tidsfristen, räcker det att du skickar ditt meddelande om din utövandet av rätten att avbryta innan avbokningsfristen har gått ut.

Effekter av upphävande

Om du avbryter detta kontrakt, återbetalar vi dig alla betalningar som mottagits från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för de merkostnader som uppstår om du väljer en typ av leverans annat än den minst kostsamma standardleverans som erbjuds av oss). Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för inkomstbortfall i värdet av alla varor som levereras, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig. Vi kommer att göra återbetalning utan onödigt dröjsmål och inte senare än – (a)14 dagar efter dag vi får tillbaka från er alla varor levereras, eller (b) (om tidigare) 14 dagar efter den dag som du bevisat att du har skickat tillbaka varorna eller (c) om inga varor skickats, 14 dagar efter den dag som vi informeras om ditt beslut att avbryta detta avtal. Vi kommer att göra återbetalning med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionn, såvida du uttryckligen har avtalat något annat. Under alla omständigheter kommer du inte drabbas av några avgifter till följd av återbetalning.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, (vad som inträffar först).

Du skall skicka tillbaka varorna eller ge dem till oss utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från den dag som du kommunicerat din avbokning från detta avtal till oss. Tidsfristen är uppfyllt om du skickar tillbaka varorna innan 14 dagar har löpt ut.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du är ansvarig endast för de varor som följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion av varornas minskade värde, men det är inte obligatoriskt. För att möta tidsfristen, räcker det att du skickar ditt meddelande om din utövandet av rätten att avbryta innan avbokningsfristen har gått ut.